+ ارسال نظر
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

موضوع: انحلال‌ عقد در ازدواج‌ موقت‌

 1. #1
  حرفه ای شرمنده شهدا آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2012
  نوشته ها
  440
  تشکر
  0
  تشکر شده 0 بار در 0 ارسال

  پیش فرض انحلال‌ عقد در ازدواج‌ موقت‌

  ماده‌ 1120 قانون‌ مدني‌: “عقد نكاح‌ به‌ فسخ‌ يا به‌ طلاق‌ يا به‌ بذل‌ مدت‌ در عقد انقطاع‌ منحل‌ مي‌شود.”
  به‌ نظر مي‌رسد ازدواج‌ موقت‌ به‌ چهار طريق‌ منحل‌ شود:
  1 ـ فسخ‌ نكاح‌2 ـ بذل‌ مدت‌3 ـ انقضاي‌ مدت‌4 ـ فوت‌ يكي‌ از زوجين‌
  بخش‌ اول‌ ـ فسخ‌ نكاح‌:
  اختصاص‌ به‌ عقد دائم‌ ندارد شامل‌ ازدواج‌ موقت‌ هم‌ مي‌شود و فسخ‌ به‌ معني‌ بر هم‌ زدن‌ و انحلال‌ است‌ كه‌ يكي‌ از طرفين‌ عقد به‌ موجب‌ قانون‌ يا شرط خيار از آن‌ مي‌تواند استفاده‌ نمايد. مثلا اگر در ازدواج‌ موقت‌ 99 ساله‌ زوج‌پس‌ از عقد، ديوانه‌ شود زوجه‌ به‌ استناد ماده‌ 1125 قانون‌ مدني‌ حق‌ فسخ‌ دارد يا در همين‌ مورد مي‌توان‌ شرط كرد كه‌ اگر زوج‌ زن‌ ديگر بگيرد، زوجه‌ حق‌ فسخ‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را داشته‌ باشد. )ماده‌ 1119 قانون‌ مدني‌).148
  فسخ‌ در “ازدواج‌ موقت‌” تنها به‌ اراده‌ صاحب‌ حق‌ واقع‌ مي‌شود و نيازي‌ به‌ رضايت‌ همسر او ندارد، يعني‌ در رديف‌ ايقاعات‌ است‌ نه‌ قراردادها و فسخ‌ كننده‌ بايد داراي‌ اهليت‌ باشد.149
  قسمت‌ الف‌ ـ موارد فسخ‌ در ازدواج‌ موقت‌: ماده‌ 1121 قانون‌ مدني‌: “جنون‌ هر يك‌ از زوجين‌ به‌ شرط استقرار، اعم‌ از اينكه‌ مستمر يا ادواري‌ باشد براي‌ طرف‌ مقابل‌ موجب‌ حق‌ فسخ‌ است‌.”
  عيوبي‌ كه‌ موجب‌ فسخ‌ مي‌شود به‌ دو صورت‌ است‌ يا اين‌ عيوب‌ مشترك‌ بين‌ زن‌ و مرد است‌، يعني‌ آنكه‌ در هر يك‌ از زن‌ و شوهر آن‌ عيب‌ باشد يا حادث‌ شود براي‌ طرف‌ ديگر ايجاد حق‌ فسخ‌ مي‌نمايد يا آنكه‌ عيب‌ فقطاختصاص‌ به‌ يكي‌ از زن‌ يا شوهر دارديعني‌ بعضي‌ از عيوب‌ مختص‌ زن‌ است‌ و بعضي‌ مختص‌ مرد كه‌ طرف‌ ديگر مي‌تواند ازدواج‌ موقت‌ را فسخ‌ نمايد.
  بند اول‌ ـ عيب‌ مشترك‌: تنها عيبي‌ كه‌ به‌ موجب‌ ماده‌ 1121 ممكن‌ است‌ در مرد يا زن‌ باشد و براي‌ ديگري‌ ايجاد حق‌ فسخ‌ ازدواج‌ موقت‌ را مي‌نمايد جنون‌ است‌ و البته‌ به‌ شرط آنكه‌ جنون‌ استقرار داشته‌ باشد يعني‌ آنكه‌ به‌صورت‌ شوك‌ نباشد. اما اگر جنون‌ صدق‌ كرد، ديگر تفاوتي‌ ندارد كه‌ اين‌ جنون‌ به‌ صورت‌ مستمر و هميشگي‌ است‌ يا در بعضي‌ از زمان‌ها و مواقع‌ در يكي‌ از طرفين‌ به‌ وجود مي‌آيد.
  بند دوم‌ ـ عيوب‌ اختصاصي‌:
  قسمت‌ اول‌ ـ عيوب‌ اختصاصي‌ مرد: ماده‌ 1122 قانون‌ مدني‌: “عيوب‌ ذيل‌ در مرد موجب‌ حق‌ فسخ‌ براي‌ زن‌ خواهد بود:
  1- خصاء
  2- عنن‌ به‌ شرط اينكه‌ ولو يك‌ بار عمل‌ زنا شوئي‌ را انجام‌ نداده‌ باشد.
  3- مقطوع‌ بودن‌ آلت‌ تناسلي‌ به‌ اندازه‌اي‌ كه‌ قادر به‌ عمل‌ زناشوئي‌ نباشد.”
  تعريف‌ خصاء ـ عبارت‌ از اخته‌ بودن‌ مرد به‌ وسيله‌ كشيدن‌ بيضه‌هاي‌ او مي‌باشد.150
  تعريف‌ عنن‌ ـ ناتواني‌ جنسي‌ شوهر را عنن‌ مي‌گويند و آن‌ بيماري‌ است‌ كه‌ موجب‌ مي‌شود قوه‌ نشر آلت‌ تناسلي‌ مرد ضعيف‌ گردد به‌ طوري‌ كه‌ نمي‌تواند نزديكي‌ كند.151
  تعريف‌ مقطوع‌ بودن‌ آلت‌ تناسلي‌ ـ يعني‌ آنكه‌ تمام‌ آلت‌ مرد بريده‌ شده‌ باشد. در اين‌ صورت‌ حق‌ فسخ‌ براي‌ زن‌ است‌، اما اگر به‌ مقدار حشفه‌ يا بيشتر مانده‌ باشد كه‌ بتواند دخول‌ كند حق‌ فسخ‌ براي‌ زوجه‌ نيست‌.152
  قسمت‌ دوم‌ ـ عيوب‌ اختصاصي‌ زن‌: ماده‌ 1123 قانون‌ مدني‌: پعيوب‌ ذيل‌ در زن‌ موجب‌ حق‌ فسخ‌ مرد خواهد بود:
  1 ـ قرن‌2 ـ جذام‌3 ـ برص‌4 ـ افضاء5 ـ زمين‌ گيري‌
  6 ـ نابينائي‌ از هر دو چشم‌پ
  تعريف‌ قرن‌ ـ استخوان‌ زائدي‌ است‌ كه‌ در جلوي‌ آلت‌ تناسلي‌ بعضي‌ از زنان‌ است‌ كه‌ مانع‌ از نزديكي‌ شوهر با او مي‌گردد.153
  تعريف‌ جذام‌ ـ نوعي‌ بيماري‌ است‌ كه‌ اعضا خشك‌ و گوشت‌ بدن‌ در اثر آن‌ مي‌ريزد و اين‌ عيب‌ موجب‌ خيار فسخ‌ براي‌ مرد است‌.154
  تعريف‌ برص‌ ـ سفيدي‌ كه‌ در پوست‌ بدن‌ انسان‌ پيدا مي‌شود و داراي‌ خارش‌ دردناكي‌ است‌.155
  تعريف‌ افضاء ـ يكي‌ شدن‌ مجراي‌ بول‌ و غايط يا يكي‌ شدن‌ مجراي‌ بول‌ و حيض‌ را گويند.156
  ماده‌ 1124 قانون‌ مدني‌: “عيوب‌ زن‌ در صورتي‌ موجب‌ حق‌ فسخ‌ براي‌ مرد است‌ كه‌ عيب‌ مذكور در حال‌ عقد وجود داشته‌ باشد.”
  اگر در حين‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ يكي‌ از اين‌ عيوب‌ در زن‌ بود و مرد از آن‌ اطلاعي‌ نداشت‌، با استناد به‌ ماده‌ بالا مي‌تواند ازدواج‌ را فسخ‌ نمايد. اما چنانچه‌ در حين‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ از عيب‌ زن‌ مطلع‌ بوده‌، حق‌ فسخ‌ ندارد، زيرااين‌ به‌ آن‌ معني‌ است‌ كه‌ با همان‌ وضعيت‌ به‌ ازدواج‌ موقت‌ با آن‌ زن‌ راضي‌ شده‌ است‌. و همچنين‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ عيب‌ بعد از عقد ازدواج‌ موقت‌ به‌ وجود بيايد ولو آنكه‌ قبل‌ از نزديكي‌ باشد، حق‌ فسخ‌ ازدواج‌ موقت‌ را ندارد.157
  قسمت‌ ب‌ ـ تدليس‌ در ازدواج‌ موقت‌: ماده‌ 1128 قانون‌ مدني‌: “هرگاه‌ در يكي‌ از طرفين‌ صفت‌ خاصي‌ شرط شده‌ و بعد از عقد معلوم‌ شود كه‌ طرف‌ مذكور فاقد وصف‌ مقصود بوده‌، براي‌ طرف‌ مقابل‌ حق‌ فسخ‌ خواهد بود. خواه‌وصف‌ مذكور در عقد تصريح‌ شده‌ يا عقد متباينا بر آن‌ واقع‌ شده‌ باشد.”
  تدليس‌ در “ازدواج‌ موقت‌” آن‌ است‌ كه‌ با اعمال‌ متقلبانه‌، نقص‌ يا عيبي‌ را در يكي‌ از زوجين‌ هست‌ پنهان‌ دارند، يا او را داراي‌ صفت‌ كمال‌ معرفي‌ كنند كه‌ فاقد آن‌ است‌. چنانكه‌ مرد خود را برخلاف‌ واقع‌ دكتر معرفي‌ نمايد و از اين‌راه‌ طرف‌ ديگر را وادار به‌ قبول‌ ازدواج‌ موقت‌ كند، يا اينكه‌ زن‌ خود را دختري‌ باكره‌ قلمداد كند و بدين‌ طريق‌ موافقت‌ مرد را با ازدواج‌ موقت‌ جلب‌ نمايد و بعد از عقد معلوم‌ شود كه‌ طرف‌ فاقد وصف‌ مقصوده‌ بوده‌، يا عيبي‌ داشته‌ كه‌ باعمليات‌ فريبنده‌ خود، آن‌ را مخفي‌ كرده‌ است‌. در اينگونه‌ موارد شخص‌ فريب‌ خورده‌ مي‌تواند ازدواج‌ موقت‌ را فسخ‌ كند. البته‌ تدليس‌ هنگامي‌ صدق‌ مي‌كند كه‌ عمد و قصد فريب‌ وجود داشته‌ باشد، يعني‌ يك‌ طرف‌ عمدا با اعمال‌متقلبانه‌ خود، طرف‌ ديگر را فريب‌ داده‌ و ترغيب‌ به‌ عقد ازدواج‌ نموده‌ باشد.158
  بخش‌ دوم‌ ـ انحلال‌ عقد در ازدواج‌ موقت‌ از طريق‌ بذل‌ مدت‌:
  ماده‌ 1139 قانون‌ مدني‌: “طلاق‌، مخصوص‌ عقد دائم‌ است‌ و زن‌ منقطعه‌ به‌ انقضاء يا بذل‌ آن‌ از طرف‌ شوهر از زوجيت‌ خارج‌ مي‌شود.”
  قسمت‌ اول‌ ـ بذل‌ مدت‌ به‌ وسيله‌ شوهر: دومين‌ طريق‌ انحلال‌ عقد در ازدواج‌ موقت‌، بذل‌ مدت‌ است‌. بذل‌ مدت‌ در اصطلاح‌ عبارت‌ از واگذاري‌ بقيه‌ مدت‌ ازدواج‌ موقت‌ مي‌باشد و ازدواج‌ موقت‌ به‌ وسيله‌ بذل‌ مدت‌ از طرف‌شوهر منحل‌ مي‌گردد.159 در واقع‌ مدتي‌ كه‌ براي‌ ازدواج‌ موقت‌ معين‌ مي‌شود به‌ سود شوهر تلقي‌ شده‌ است‌ و به‌ همين‌ جهت‌ او مي‌تواند از اين‌ نفع‌ خود بگذرد و مدتي‌ را كه‌ باقي‌ مانده‌ است‌ به‌ زن‌ ببخشد.160 بدين‌ جهت‌ رضايت‌ زن‌ دربذل‌ مدت‌ يا عدم‌ رضايت‌ وي‌ هيچ‌ تأثيري‌ ندارد و از اين‌ روست‌ كه‌ گفته‌ شده‌، بذل‌ مدت‌ ايقاعي‌ است‌ كه‌ تنها به‌ اراده‌ شوهر واقع‌ مي‌شود و به‌ هيچ‌ تشريفات‌ ديگري‌ نياز ندارد.161
  لذا مرد مي‌تواند مدت‌ باقي‌ مانده‌ را در هنگامي‌ كه‌ زن‌ در حيض‌ و يا در طهر مواقعه‌ نيز باشد ببخشد.
  قسمت‌ دوم‌ ـ الزام‌ شوهر به‌ بذل‌ مدت‌: در قانون‌ مدني‌ و قوانين‌ جاري‌، حكمي‌ مبني‌ بر الزام‌ شوهر به‌ بذل‌ مدت‌ وجود ندارد.
  اما به‌ نظر مي‌رسد مي‌توان‌ با استفاده‌ از وحدت‌ ملاك‌ ماده‌ 1130 قانون‌ مدني‌ كه‌ بيان‌ مي‌دارد:”در صورتي‌ كه‌ دوام‌ زوجيت‌ موجب‌ عسر و حرج‌ زوجه‌ باشد، وي‌ مي‌تواند به‌ حاكم‌ شرع‌ مراجعه‌ و تقاضاي‌ طلاق‌ كند، چنانچه‌ عسرو حرج‌ مذكور در محكمه‌ ثابت‌ شود، دادگاه‌ مي‌تواند زوج‌ را اجبار به‌ طلاق‌ نمايد و در صورتي‌ كه‌ اجبار ميسر نباشد زوجه‌ به‌ اذن‌ حاكم‌ شرع‌ طلاق‌ داده‌ مي‌شود.”
  اگر ازدواج‌ موقت‌ براي‌ مدت‌ طولاني‌ منعقد شده‌ باشد، مثلا شوهر به‌ بيش‌ از پنج‌ سال‌ حبس‌ محكوميت‌ پيدا كند يا آنكه‌ مدت‌ ازدواج‌ موقت‌ پنجاه‌ سال‌ باشد و پس‌ از مدت‌ دو سال‌ از ازدواج‌ موقت‌، مرد، ترك‌ زندگي‌ زناشوئي‌نموده‌ و دو سال‌ است‌ كه‌ مراجعت‌ نكرده‌ است‌ و مخصوصا زن‌ هم‌ از نظر سني‌ جوان‌ باشد و يا آنكه‌ مرد داراي‌ سوء رفتار باشد و موجبات‌ آزار زن‌ گردد كه‌ تحمل‌ آن‌ براي‌ وي‌ دشوار و همراه‌ با مشقت‌ باشد در چنين‌ فرض‌هايي‌ عدم‌تعيين‌ تكليف‌ رابطه‌ زوجيت‌ كه‌ زن‌ متقاضي‌ خاتمه‌ آن‌ باشد موجب‌ ورود ضرر به‌ زن‌ محسوب‌ مي‌گرددو منطقي‌ است‌ كه‌ زن‌ بتواند الزام‌ شوهر را به‌ بذل‌ مدت‌ از دادگاه‌ تقاضا نمايد و چنانچه‌ به‌ مرد دسترسي‌ نيابد و نشود وي‌ را ملزم‌ به‌بذل‌ مدت‌ نمود حاكم‌ شرع‌ از جانب‌ مرد بقيه‌ مدت‌ را به‌ زن‌ بذل‌ مي‌نمايد.
  بخش‌ سوم‌ ـ انحلال‌ عقد در ازدواج‌ موقت‌ به‌ لحاظ انقضاء مدت‌:
  يكي‌ ديگر از موارد انحلال‌ عقد در ازدواج‌ موقت‌، انقضاء مدت‌ است‌ يعني‌ آنكه‌ مدت‌ عقد به‌ خودي‌ خود تمام‌ شود. مثلا زن‌ و مردي‌ براي‌ مدت‌ دو سال‌ به‌ عقد يكديگر درآيند و اين‌ مدت‌ سپري‌ شود. پس‌ از خاتمه‌ اين‌ مدت‌آن‌ها با يكديگر نامحرم‌ مي‌شوند و زن‌ بايد عده‌ نگه‌ دارد.
  بخش‌ چهارم‌ ـ انحلال‌ عقد در ازدواج‌ موقت‌ به‌ لحاظ فوت‌:
  اگر زن‌ و شوهري‌ در عقد ازدواج‌ موقت‌ يكديگر باشند و هنوز مدت‌ عقد تمام‌ نشده‌ و يا آنكه‌ شوهر، باقي‌ مانده‌ مدت‌ را بذل‌ نكرده‌ باشد، يعني‌ همچنان‌ رابطه‌ زوجيت‌ در ازدواج‌ موقت‌ ادامه‌ دارد و در اين‌ اثناء يكي‌ از زن‌ وشوهر فوت‌ نمايد، عقد ازدواج‌ موقت‌ منحل‌ مي‌شود لذا فوت‌ هر يك‌ از زن‌ و شوهر، از موارد انحلال‌ عقد در ازدواج‌ موقت‌ به‌ شمار مي‌رود.
  امام راحل ره:
  «این محاصره اقتصادى را که خیلى از آن مى‏ ترسند، من یک هدیه ‏اى مى‏دانم براى کشور…ما نه از اقدام نظامی می ترسیم نه از محاصره اقتصادی. چون ما شیعه ی ائمه ای هستیم که شهادت را استقبال می کردند…اگر ما را تحریم کنید روزه می گیریم ما آبرویمان را با شکم عوض نمی کنیم…»

 2. # ADS
  Circuit advertisement
  تاریخ عضویت
  Always
  نوشته ها
  Many
   

+ ارسال نظر

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را دارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •