+ ارسال نظر
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

موضوع: فهرست مارهای ایران

 1. #1
  کاربر جدید
  تاریخ عضویت
  Sep 2016
  نوشته ها
  1
  تشکر
  0
  تشکر شده 0 بار در 0 ارسال

  پیش فرض فهرست مارهای ایران

  مارهای غیر سمی AGLYPHA
  خانواده تیفلوپیده FAMILY TYPHLOPIDAE
  مار کرمی شکل Typhlops vermicularis
  خانواده لیپتوتیفلوپیده FAMILY LEPTOTYPHLOPIDAE
  مار خاکی leptotyphlops macrorhynchus
  خانواده بوآ FAMILY BOIDAE
  کورمار Eryx jaculus
  کورمار تاتاری Eryx tataricus
  کورمار سلیمانی Eryx miliaris
  کورمار شنی Eryx elegans
  کورمار بلوچستانی Eryx johni
  کورمار خوزستانی Eryx jayakari
  خانواده کلوبریده FAMILY COLUBRIDAE
  مار آبی Natrix natrix
  مار چلیپر Natrix tessellata
  مار گرگی Lycodon striatus
  قمچه مار Coluber najadum
  مار آتشی Coluber jugularis
  مار قیطانی Coluber rhodorhachis
  مار دستی Coluber ventrimaculatus
  مار خالدار Coluber karelini
  مار پلنگی Coluber ravergieri
  شتر مار شیرازی Spalerosophis diadema schirazianus
  مار شتری Spalerosophis cliffordi
  مار گورخری Spalerosphis microlepis
  مار درفشی Lytorhynchus ridgewayi
  مار الماسی Lytorhynchus gaddi
  گوند مار Elaphe hohenacheri
  مار درختی Elaphe longissima
  گوند مار Elaphe dione
  مار شلاقی Elaphe quatuorlineata
  گرگ مار Coronella austriaca
  لوس مار oligon taeniolatus
  مار سر سیاه Rhynchocalamus melanocephalus
  مار کوتوله Eirenis collaris
  تیرک مار Eirenis punctatolineata
  مار کوتوله Eirenis meda
  مار کوتوله پارسی Eirenis persicus
  توله مار Eirenis coronella
  مار کوتوله Eirenis modesta
  مارهای نیمه سمی OPISTHOGLYPHA
  افعی پلنگی Telescopus rhinopoma
  سوسن مار Telescopus fallax
  افعی سوسن Telescopus tessellatus
  آلو سر Boiga trigonatum melanocephala
  یله مار Malpolon monspessulanus
  یله مار Malpolon m.insignitus
  طلحه مار Malpolon moilensis
  تیر مار psammophis schokari
  تیر مار psammophis lineolatus
  تیر مار tephrometopon lineolatum
  مارهای سمی VENOMOUS SNAKES
  خانواده آلاپیده FAMILY ELAPIDAE
  کفچه مار naja naja oxiana
  کبرا walterinnesia aegyptia
  خانواده هیدروفیده FAMILY HYDROPHIDAE
  مار دریایی Hydrophis cyanocinctus
  مار دریایی hydrophis schistosa
  مار دریایی hydrophis ornatus
  مار دریایی hydrophis spiralis
  خانواده ویپریده FAMILY VIPERIDAE
  افعی شاخدار Cerastes cerastes
  مار شاخدار Pseudocerastes persicus
  مار جعفری Echis carinatus
  کک مار Eristicophis macmahoniافعی دماوندی Vipera latifiiافعی دماوندی Vipera latifiiگرزه مار Vipera lebetina
  افعی البرزی Vipera ursini
  افعی زنجانی Vipera xanthina
  افی تکابی Vipera Xanthina sp.
  خانواده کروتالیده FAMILY CROTALIDAE
  افعی قفقازی Agkistrodon halys
  فهرست مارهای ایران بر حسب استانها
  مارهای استان مرکزی
  مارهای غیر سمی : مار کرمی شکل - کور مار-
  مارگیری - کور مار سلیمانی - مار آبی – مار چلیپر- مار آتشی- قمچه مار- مار قیطانی- مار خالدار- مار پلنگی- مار شتری- مار گورخری- مار درفشی- گرگ مار- مار سر سیاه- مار کوتوله- تیرک مار- مار کوتولهمارهای نیمه سمی :سوسن مار- افعی سوسن- افعی پلنگی- یله مار- تیر مار- تیرمار خراسانیمارهای سمی :مار شاخدار- گرزه مار یا افعی- افعی دماوندی- افعی البرزی- افعی زنجانی- افعی قفقازی
  مارهای استان گیلان
  مارهای غیر سمی :مار آبی- مار آتشی- قمچه مار- مار پلنگی- مار کوتولهمارهای سمی :گرزه مار یا افعی- افعی زنجانی- افعی قفقازی-
  مارهای استان مازنداران :
  مارهای غیر سمی :مار کرمی شکل- کور مار- کور مار سلیمانی- مار آبی- مار آتشی- قمچه مار- مار پلنگی- مار درفشی- گوند مار- لوس مارمارهای نیمه سمی : یله مار- تیرمار- تیرمار خراسانیمارهای سمی : کفچه مار- مار جعفری- گرزه مار- افعی البرزی- افعی قفقازی
  مارهای استان آذربایجان شرقی :
  مارهای غیر سمی : کور مار- کورمار تاتاری- کور مار شنی- مار چلیپر- مار آتشی- قمچه مار- مار پلنگی- گوندمار- مار شلاقی- مار کوتوله- تیرک مارمارهای نیمه سمی :سوسن مار- یله مارمارها سمی : گرزه مار یا افعی- افعی البرزی- افعی زنجانی
  مارهای استان آذربایجان غربی :
  مارهای غیر سمی : کور مار- مار تاتاری- کورمار سلیمانی- مار آبی- مار چلیپر- مار آتشی- قمچه مار- مار پلنگی- مار درختی- مار شلاقی- مار کوتوله- تیرک مارمارهای نیمه سمی :سوسن مار-یله مارمارهای سمی :گرزه مار یا افعی-افعی البرزی-افعی زنجانی-افعی تکابی
  مارهای استان اردبیل :
  مارهای نیمه سمی :مار آتشی- قمچه مار- مار پلنگی- مار شلاقی- مار کوتوله پارسیمارهای نیمه سمی :یله مارمارهای سمی :گرزه مار یا افعی
  مارهای استان خوزستان :
  مارهای غیر سمی :مار کرمی شکل- مار خاکی- کور مار- کور مار تاتاری- کورمار سلیمانی- کورمار خوزستانی- مار چلیپر-قمچه مار- مار قیطانی- مار پلنگی- مار شتری- مار گورخری- مار درفشی- مار الماسی- مار سر سیاه- مار کوتوله- توله مار- مار کوتوله پارسیمارهای نیمه سمی : افعی سوسن- یله مار- طلحه مار- تیر مارمارهای سمی : کبرا- افعی شاخدار- مار جعفری- مار شاخدار- گرزه مار یا افعی
  مارهای استان فارس :
  مارهای غیر سمی :مار کرمی شکل- مار چلیپر- مار قیطانی- مار پلنگی- مار شتری- مار گورخری- تیرک مار- مار کوتوله پارسیمارهای نیمه سمی :افعی پلنگی- تیر مار- تیرمار خراسانیمارهای سمی :مار شاخدار- گرزه مار یا افعی
  مارهای استان کرمان :
  مارهای غیر سمی : مار کرمی شکل- قمچه مار- مار پلنگی- مار شتری- مار درفشی- تیرک مارمارهای نیمه سمی : تیرمار- تیرمار خراسانیمارهای سمی :مار جعفری- کک مار- مار شاخدار
  مارهای استان خراسان :
  مارهای غیر سمی : کورمار- کورمار تاتاری- کورمار سلیمانی- کور مار شنی- مار چلیپر- مار آتشی- قمچه مار- مار قیطانی- مار خالدار- مار پلنگی- مار شتری- مار کوتولهمارهای نیمه سمی :افعی پلنگی- آلو سر- یله مار- تیرمار- تیرمار خراسانیمارهای سمی :کفچه مار- مار جعفری- مار شاخدار- گرزه مار یا افعی
  مارهای استان اصفهان :
  مارهای غیر سمی :کورمار سلیمانی- مار چلیپر- مار اتشی- قمچه مار- مار قیطانی- مار پلنگی- مار گورخریمار های نیمه سمی :سوسن مار- افعی سوسن- تیرمار- تیرمار خراسانیمارهای سمی :مار شاخدار- گرزه ماریا افعی
  مار های استان سیستان و بلوچستان :
  مارهای غیر سمی :کور مار- کور مار سلیمانی- کور مار بلوچستانی- مار گرگی- قمچه مار- مار خالدار- مار پلنگی- مار شتری- مار درفشیمار نیمه سمی :افعی پلنگی- آلو سر- تیر مار- تیرمار خراسانیمار سمی : مار جعفری- مار شاخدار
  مارهای استان کردستان :
  مارهای غیر سمی : مار چلیپر- قمچه مار- مار قیطانی- مار پلنگی- تیرک مارمار نیمه سمی :افعی سوسنمارهای سمی : گرزه مار یا افعی-افعی زنجانی
  مارهای استان هرمزگان – بوشهر
  مارهای غیر سمی : کورمار خوزستان- مار آتشی- مار قیطانی- مار شتری- مار الماسیمارهای نیمه سمی : یله مار- طلحه مارمارهای سمی : مار جعفری- مار دریایی
  مارهای استان همدان :
  مارهای غیر سمی :مار درختی- مار شلاقی- مار چلیپر- مار آتشی- قمچه مار- مار پلنگی- مار گورخری- تیرک مارمارهای نیمه سمی :سوسن مار- یله مارمارهای سمی :گرزه مار یا افعی – افعی زنجانیمارهای استان لرستان :مارهای غیر سمی :مار چلیپر- مار آتشی-
  گرفتن مار - مار پلنگی- مار گورخری- تیرک مارمارهای نیمه سمی :تیر مار خراسانیمارهای سمی :گرزه مار یا افعی
  مارهای استان سمنان :
  مارهای غیرسمی : مار آتشی- مار پلنگی- مار خالدار- مار قیطانی- گوند مارمارهای نیمه سمی : سوسن مار- افعی پلنگی- تیرمار- تیرمار خراسانیمارهای سمی : کفچه مار- مار جعفری- مار شاخدار- افعی قفقازی
  مارهای استان زنجان :
  مارهای غیر سمی : کورمار تاتاری- مار چلیپر- مار آتشی- قمچه مار- مار پلنگی- مار شتری- مار شلاقی- مار کوتوله- تیرک مارمارهای نیمه سمی : سوسن مار- یله مارمارهای سمی : مار شاخدار- گرزه مار یا افعی- افعی البرزی- افعی زنجانی
  مارهای استان یزد :
  مارهای غیر سمی :مار شتریمارهای سمی :مار شاخدار.

 2. # ADS
  Circuit advertisement
  تاریخ عضویت
  Always
  نوشته ها
  Many
   

+ ارسال نظر

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. هفت پروژه آمریکا برای نفوذ به ایران + سند
  توسط محبّ الزهراء در انجمن جنگ نرم
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 19-12-2015, 07:30
 2. متن گزارش کمیسیون ویژه برجام در صحن علنی امروز مجلس+تصاویر
  توسط رضا زاده در انجمن اخبار سیاست داخلی
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 04-10-2015, 14:32
 3. غائله 88 چگونه منجر به تشدید تحریم‌ها شد؟
  توسط محب المهدي (عج) در انجمن مقالات
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 22-12-2014, 07:51
 4. زبان آمریکایی‌ها در یک سال گذشته؛ تکریم یا تهدید؟
  توسط محبّ الزهراء در انجمن اخبار سیاست داخلی
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 04-04-2014, 09:29
 5. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 17-03-2014, 15:21

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را دارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •