جهانمذهبی و فرهنگی

ذوالقرنین کیست ؟ کوروش است یا امام زمان(عج) می باشد؟

ذوالقرنین کیست ؟

یکی از شخصیت هایی که قرآن از آن یاد می کند اما مشخص نیست چه کسی است ، در گذشته است یا آینده همان ذوالقرنین می باشد که بعضی از اندیشمندان قرآن آن را کوروش کبیر می دانند و عده نیز حضرت ولیعصر (عج ) در ادامه مطلب به آنچه که تا به حال پیرامون این موضوع تحقیق و تفحص شده است برای شما بزرگواران گرد آوری شده است.

آیا ذوالقرنین همان کوروش است؟

شخصیت ذوالقرنین را در قرآن پرده ای از ابهام فرا گرفته و معلوم نمیکند چه کسی بوده کجایی بوده و کارش چه بوده.
سفر خود را از کجا و با چه هدفی آغاز نموده است.آقای ابوالکلام آزاد در تحقیقات تاریخی خود با ارائه دلایلی چند ادعا میکند تنها کسی را که تاریخ از او نشانی دارد که با نشانه های قرآن تطابق دارد کوروش هخامنشی ست.انصافا هم خوب از پس ادعای خود بر می آید و برای کسی که در آیات قرآن تعمق نکرده باشد تقریبا جای شک باقی نمیگذارد ، علی الخصوص که “قرن” را شاخ ترجمه کنیم. و ذوالقرنین را صاحب دو شاخ بدانیم و او را نیز در میان شاهان جستجو کنیم ، همان کوروش میشود که سنگ تراشیده ی او در کنار مقبره اش درحالی که دو شاخ روی سر اوست یکی رو به جلو و دیگری رو به عقب با ذوالقرنین به معنی صاحب دو شاخ مطابقت میکند. و اوست که یکبار به غرب لشگر کشید یکبار به شرق یکبار هم به شمال.همه ی این حدسیات زمانی درست است که ذوالقرنین را در میان شاهان جستجو کنیم.ولی چه کسی گفته که او شاه بوده است.

صاحب المیزان !

ما از صاحب المیزان (ره) تعجب میکنیم که در تفسیرشان از حضرت علی (ع) نقل میکنند که امیر مومنین صریحا بیان میفرمایند ذوالقرنین نه پادشاه بوده و نه پیامبر ، ولی در پیدا کردن شخصیت ذوالقرنین دنبال اقوال کسانی هستند که او را در میان شاهان جستجو کردند .(برای اطلاع بیشتر به تفسیر المیزان ج 13 مراجعه کنید).
اما ایرادات چندی که به تحقیقات آقای ابوالکلام آزاد وارد است و به کلی موضع کوروش را منتفی میکنند عبارتند از :
اول ایشان و همچنین دیگران برای یافتن ذوالقرنین دنبال سلاطین و شاهان بودند و برای او لشگری بزرگ نیز فرض کرده اند که قرآن به وجود لشگر اشاره ندارد.
دوم خداوند قدرتی عظیم و اسباب هر چیز را به ذوالقرنین داده بود و عدالت او منطبق بر عدالت خدایی بود و به همین خاطر هم خدا به او اختیار کامل داده بود تا با مردم به هرگونه که میخواهد رفتار نماید.یعنی ذوالقرنین باید کسی باشد که خدا به او بسط ید در مورد مردم داده است ، در حالی که میبینیم این اختیار حتی به بسیاری از پیامبران او داده نشده است.مثال بارز آن حضرت یونس (ع) است که به خاطر اجتهاد خودسرانه ای که کرد او را تنبیه کرده و در شکم ماهی می اندازد.

آیا کوروش هخامنشی نزد خدا عزیزتر از یونس پیامبر است؟

سوم خدا با ذوالقرنین صحبت میکرده و به او دستورات خود را ابلاغ میکرده ، اگر چنین امری درباره کوروش صدق میکرد حتما در سنگ نوشته ها ذکری از آن به میان می آمد و کسانی که سعی کردند تا خود را وارث او بدانند اگر چنین چیزی بدست آورده بودند یا حتی تصور آن را کرده بودند در بوق و کرنا دمیده بودند.
چهارم ذوالقرنین نسبت به مال دنیا بی اعتنا بود و پیشنهاد خرج ساختن سد را نپذیرفت ، حال آنکه کوروش اهل خراج گرفتن بود و هر ولایتی که خراج نمیداد سرکوب میگردید.

پنجم ذوالقرنین وجودی مقدس و مومن بوده که اگر بخواهیم او را با کسی مقایسه کنیم باید با کسی شبیه به حضرت خضر(ع) مقایسه کرد نه کوروش . در دعای ام داوود نیز میبینیم که پس از صلوات بر هابیل و شیث و ادریس و … ، حضرات خضر و ذوالقرنین را در کنار هم نام برده است که نشان میدهد ذوالقرنین و حضرت خضر (ع) دو نفر متفاوتند . یا در دعای مشمول منقول از حضرت علی (ع) ذوالقرنین را در ردیف حضرات ابراهیم موسی محمد و… و خضر (ص) آودره و بعد از آن میفرماید:
“یا من نصر ذا القرنین علی الملوک الجبابرت ”

این مطلب میرساند که در متون اصیل اسلامی ذوالقرنین جایگاه ویژه ای دارد.

به هر حال تاریخ آنگونه که کوروش را موجه معرفی میکند ، مقدس نمیداند. اگر چنین بود باید ایرانیان به تقدس او بیشتر تکیه میکردند تا اشاره به موجه بودن او توسط هرودوت یونانی و یهودیان بابل…

ششم ذوالقرنین از آینده تا قیامت اطلاع داشت و با همین قدرت پیشگویی خود بود که پس از ساختن سد به مردم گفت این سد تا قیامت پابرجاست ، در حالی که از کوروش کسی سراغ پیشگویی نکرده است.چگونه او میتواند ذوالقرنین باشد در حالی که حتی کشته شدن خود را به دست هیاطله پیش بینی نکرد.

آنچه که محرز شده است

برای ما که تا اینجا آمده ایم محرز شده است که تا از قرآن به قصد فهم و کسب ایمان بیشتر سوال نمنیم قرآن جواب نخواهد داد ؛ همچنان که به کفار قریش هم جواب نداد و آنها از این آیات مبهم نه تنها چیزی نفهمیدند بلکه به ایمان هم نرسیدند.اگر ذوالقرنین برایت مسئله شده و شوق شناخت او را داری سوال کن…حتما قرآن جواب خواهد داد . اگر هم برایت مسئله نشده باشد همین قدر که بدانی ذوالقرنین همان کوروش است نسبت به افراد قبل از خود بیشتر میدانی و همین کافیست.

منبع:
ذوالقرنین _ عبدالله مستحسن
انتشارات سبط النبی(ع)

لیکن ما از قرآن می پرسیم ای قرآن ما می دانیم که تو کتاب هدایتی قصد تو از بیان هر آیه هدایت خلق است اگر قرار بود به مجهولات تاریخی و دنیائی ما پاسخ بگوئی هزاران مجهول مهم تر از کوروش داریم که باید پاسخ بدهی .
آیا خدای تو به عنوان خالق آسمان ها و زمین نمی توانست توسط تو (به صراحت-نه در پرده) بگوید که زمین سیاره است ، خورشید ثابت است و منبع نیرو ، هریک از ستارگان کراتی هستند به مراتب بزرگ تر از زمین و هزاران هزار مجهول دیگر؟
چرا ، می توانست.

ولی اینها چیزهایی هستند که بلاخره بشر می تواند خودش روزی به آنها برسد و بفهمد .
تو از مطالبی سخن می گوئی که بشر به تنهائی قادر به فهم آن نیست تو کتاب هدایتی.
ما می دانیم که رسالت تو معرفی شخصیت های تاریخی نیست .

ای قرآن به بگو آن ذوالقرنینی که به مغرب می رود تا مردمی که خورشید وجودشان در چشمه سیاه لجن آلود غروب می کند را نجات دهد کیست؟
به ما بگو آن ذوالقرنینی که به مشرق می آید تا مردم را از فقر مادی و فقر معنوی نجات داده و برای آنها پوشش و پناه باشد کیست؟
آن ذوالقرنینی که به (بین السدین) می رود تا مردمی که ورای آن دو سد بودند را برای همیشه از ظلم یاجوج و ماجوج نجات دهد و قسط و عدل را برایشان بگستراند کیست ؟

…….

از مجموع معانی ارائه شده برای شناخت صاحب دو قرن در معنی ذوالقرنین نتیجه حاصل می شود که قرن به معنی امت است
بنابراین ذی القرنین یعنی صاحب دو امت و باید کسی باشد که زمان دو امت متفاوت را دیده باشد و صاحب آن هم باشد
این که ذوالقرنین به هرکاری قادر است و خدا این اجازه را به او داده که هر کسی را بخواهد عذاب کند و هر کسی را بخواهد پاداش نیکو دهد ، مبین صاحب امت بودن است و این که می تواند آن کارها را بکند نشان دهنده حضور اوست در میان امت

باید بگردیم دنبال کسی که امت اسلام و دوره غیبت را درک و صاحب آن باشد و هم امت دوره فتح و از بین رفتن ظلم یاجوجی و ماجوجی و سرزمین امن در پناه(ردم) را درک کرده و صاحب آن هم باشد.
کسی که مردم خواستار اویند و از او سوال می کنند
کسی که خداوند زمین را در تصرف مالکانه و دلخواه او قرار داده و تمکن آن را نیز به او بخشید و قدرت عظیمی در زمین دارد بیش از آنکه سلیمان نبی (ع) داشت.

کسی که خداوند اسباب انجام هر کاری را در اختیار او گذارده

کسی که خودش خورشید است و ابتدا به محل غروب ارزش های انسانی می رسد و دنیا را به گونه ای میابد که گویی ظلمت جان مردم را فرا گرفته و …… برای همین با ابراز بی زاری از شرایط حاکم بر مردم تصمیم می گیرد در دنیایی که چنان وضعی بر آن حاکم شده غروب کند و از میان چنین مردمی غایب شود

کسی که نه پیامبر است و نه پادشاه ولی بنده خاص خداست و از طرف خدا اختیار تام دارد کسی که خداوند به او و عدالت او اعتماد کامل دارد که ظالمین را به عقوبت می رساند ولی با مومنین به احسان رفتار می کند و برای آنها یسر است بعد از دوره عسرت و فرج است بعد از شدت
کسی که در طلوع دوباره خود بر مردمی طلوع می کند که کاملا درمانده اند .

کسی برای نجات مردم ذکات و خرج طلب نمی کند و فقط وجود آنان و قوت بازوی آنان را خواهان است زیرا خداوند به او همه گونه امکانات داده.

کسی که حکومت پول را از روابط اجتماعی حذف می کند و مردم را از بندگی سرمایه آزاد و به بندگی خدا فرا می خواند.

کسی که ساختن آن سد و نجات از ظلم ظالمین را رحمتی از جانب خدا برای مومنین آن سرزمین می داند.

و بالاخره کسی با این خصوصیات که داد و همگی منتظر او هستیم….

اگر او را شناختید همگی به او سلام کنیم…

السلام علیک یا صاحب عصر والزمان

سلام بر تو ای خلیفه رحمان ای شریک قرآن
ای که شرق و غرب عالم را به نصرت خدایی فتح می کنی و زمین را پر از عدل و قسط می کنی پس از آنکه پر از ظلم و جور شده است

و اما بحثی جالب در باب حروف ابجد عدد ذوالقرنین

عدد ذوالقرنین به حروف ابجد می شود:

ذ=700
و=6
الف=1
ل=30
ق=100
ر=200
ن=50
ی=10
ن=50

حاصل جمع = 1147

این عدد برابر است با عدد : الحجّة ابن الحسن القائم المهدی صاحب الزّمان

الف = 1
ل = 30
ح = 8
ج = 3
ج = 3(تشدید مبین دو حرف است)
ت = 400
الف = 1
ب = 2
ن = 50
الف = 1
ل = 30
ح = 8
س = 60
ن = 50
الف = 1
ل = 30
ق = 100
الف = 1
الف “همزه” = 1
م = 40
الف = 1
ل = 30
م = 40
ه =5
د = 4
ی = 10
ص = 90
الف = 1
ح = 8
ب = 2
الف = 1
ل = 30
ز = 7
ز = 7
م = 40
الف = 1
ن = 50

حاصل جمع = 1147

یعنی :

ذوالقرنین = ((الحجّة ابن الحسن القائم المهدی صاحب الزّمان))

که باید برای تعجیل در فرج ایشان دعا کرد.

رسش‎ و‎ پاسخ‎ دینی و مذهبی صفحه 3

آيا كعبه اولين خانه دنياست؟

چرا نبایدبدون وضو به آیات قرآن دست بزنیم؟

چراحضرت لوط،دختران خودرا به کفار پیشنهاد داد؟

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
کانال سپاه